ملبورن: 25 Jun 2024, 1:55 AM  تهران: 04/04/1403، 8:25 PM

صرافی اکسپرس

صرافی اکسپرس حامی مالی کنسرت بزرگ همایون شجریان در سال ۲۰۲۲بازگشت

Friday, 12 August 2022

 

صرافی اکسپرس به عنوان حامی مالی کنسرت بزرگ همایون شجریان در استرالیا ، شما را به شرکت در این برنامه دعوت میکند .

 

BRISBANE 21 SEP

MELBOURNE 23 SEP

SYDNEY 24 SEP

 

Tickets: Shajarian.online